CZYM ZAJMUJE SIĘ PRYWATNY DETEKTYW?

Hasło „Prywatny Detektyw” już dawno przestało kojarzyć się z serią książek o Sherlocku Holmesie, a sam zawód prywatnego detektywa z każdym dniem cieszy się coraz większą  popularnością. Mimo, że  profesja ta nie polega na pościgach, wykrywaniu międzynarodowych afer i ratowaniu świata przed zagładą, potrafi dostarczyć wielu mocnych wrażeń i ciekawych przeżyć. Czym zajmuje się detektyw? Jakie są jego zarobki?

OFERTA DLA OSÓB PRYWATNYCH:

1. WYKRYWANIE ZDRADY:
Weryfikacja wierności partnerskiej należy do najpowszechniejszych zleceń wykonywanych przez agencje detektywistyczne.  Prywatni detektywi wykorzystując techniki obserwacji oraz wysokiej klasy sprzęt rejestrujący obraz i dźwięk, nie budząc najmniejszych podejrzeń u osoby stanowiącej obiekt obserwacji, zbierają informacje o jej nietypowych zachowaniach i spotkaniach. Obserwacja odwiedzanych przez partnera miejsc, pojazdów którymi się porusza, a także osób, z którymi się spotyka, aż w końcu weryfikacja stopnia zażyłości między nimi, to tylko część sposobów pozwalających potwierdzić, bądź rozwiać podejrzenia o zdradę. Jakość materiału zgromadzonego przez prywatnego detektywa pozwala na jego wykorzystanie w sądzie.
Cena: 1.500 zł / dzień obserwacji (8 godzin).

2. POSZUKIWANIE OSÓB:
Poszukiwanie osób to skomplikowany i żmudny proces, wymagający od detektywa nie tylko dużej wiedzy, ale i ogromnego zaangażowania. Sprawy tego typu zwykle wiążą się z dużym stresem oraz uczuciem bezsilności klienta, dla którego detektyw pozostaje ostatnią deską ratunku. Do spraw poszukiwawczych prowadzonych przez detektywów zaliczamy:

Porwania rodzicielskie: 
a) W przypadku, kiedy jeden z rodziców mimo sądowego pozbawienia praw rodzicielskich lub ich ograniczenia porywa dziecko. Wyrok rozwodowy jest podstawą do podjęcia stosownych działań przez Policję, jednak z uwagi na konieczność przestrzegania procedur, organy ścigania działają z dużym opóźnieniem. Utracony czas może zostać idealnie wykorzystany przez prywatnego detektywa. 
b) W przypadku, kiedy rodzic posiadający pełnię praw do opieki, bez wiedzy i zgody drugiego z rodziców ukrywa je przed nim. Wówczas Policja nie ma prawnych podstaw, by podjąć kroki zmierzające do odebrania dziecka.
Cena: od 15.000 zł

Porwania dla okupu:
Z uwagi na swoisty charakter czynu, porwanie dla okupu wzbudza najwięcej emocji i stresu. W przypadku, gdy zagrożone jest życie i zdrowie osoby najbliższej, każda minuta jest na wagę złota. Agencje detektywistyczne działając na zlecenie klienta, wspierają organy ścigania w prowadzeniu śledztwa poprzez dokonywanie wszelkich niezbędnych czynności, zmierzających do ustalenia danych świadków, sprawców, aż w końcu miejsca przetrzymywania ofiary. Brak konieczności podporządkowania się przepisom regulującym pracę organów ścigania, pozwala detektywom wykonywać swoje czynności niezwykle efektywnie i sprawnie. Agencje detektywistyczne podejmują się również negocjacjom z porywaczami oraz odbijaniem ich ofiar.
Cena: od 50.000 zł

Zaginięcie osoby bliskiej:
Każdego roku w Polsce ginie bez śladu około 20.000 osób. Niektóre z osób zaginionych z powodu konfliktów, długów czy porachunków ukrywają się przed światem, zrywając kontakt nawet z najbliższymi. Zgłoszenie zaginięcia Policji nie odnosi pożądanego efektu, gdyż w przypadku ujawnienia osoby zaginionej, policja bez jej zgody nie ma prawa przekazać bliskim danych na temat jej miejsca pobytu. Zatem poszukiwanie osoby bliskiej jest idealnym zleceniem dla prywatnego detektywa.
Cena:
Poszukiwanie osoby zaginionej – od 8.000 zł
Poszukiwanie osoby ukrywającej się – od 25.000 zł

3. BADANIA DNA:
Celem usługi jest potwierdzenie lub zaprzeczenie ojcostwa. Stanowi niezwykle ważny element w przypadku postępowań sądowych o orzeczenie obowiązku alimentacyjnego, a także w sprawach spadkowych. Rola prywatnego detektywa polega na uzyskaniu próbki materiału genetycznego, a następnie przeprowadzeniu badań określonych próbek DNA. Opinia biegłego z zakresu genetyki stanowi niepodważalny dowód w sprawie.
Cena: od 6.000 zł

4. INFORMATYKA ŚLEDCZA:
Z przeprowadzonych badań wynika, iż siedem na dziesięć osób nie potrafi żyć bez sieci, z kolei 96% posiadaczy telefonów sięga po nie już w ciągu pierwszej godziny po przebudzeniu. Rozwój technologii pozwala na załatwienie zdecydowanej większości spraw bez wychodzenia z domu oraz przechowywanie ogromnej ilości danych na bardzo trwałych, elektronicznych nośnikach. Zdarzają się niestety sytuacje, w których istotne dane ulegają celowej lub przypadkowej likwidacji. W obu przypadkach w odzysku danych pomóc może informatyka śledcza. W zakresie usług świadczonych przez agencje detektywistyczne znajdziemy:

a)  Odzysk skasowanych danych tj:
- wiadomości SMS z telefonu oraz karty SIM
- dane z kart SIM i telefonów
- zdjęcia z dysku twardego, aparatu lub kart pamięci
- dane z systemów monitoringu
- dane z większości dostępnych nośników danych
- korespondencje elektroniczne z programów do obsługi poczty

b) Monitoring wykorzystania urządzeń:
-służbowych komputerów pracowników (wykorzystanie komputera w godzinach pracy)
-komputerów należących do dzieci (w tym wykorzystanie sieci)

c) Dodatkowo
- odzyskiwanie utraconych haseł
- zabezpieczanie sieci komputerowej przed ingerencją z zewnątrz
- odtwarzanie historii odwiedzanych stron
- bezpowrotne usuwanie danych
Cena: od 1.000 zł

5. WYKRYWANIE PODSŁUCHÓW:
Nielegalne podsłuchy, mikrokamery, dyktafony czy lokalizatory GPS to najpowszechniejsze urządzenia służące do szpiegowania osób. Z uwagi na łatwą dostępność oraz przystępność cenową, każdy jest w stanie zdobyć i zainstalować sprzęt szpiegowski. Nielegalne podsłuchy często instalowane są w miejscach zupełnie nieoczekiwanych, a sami podsłuchiwani nie mają świadomości, że stali się źródłem wycieku informacji. Agencje detektywistyczne dysponują specjalistycznymi detektorami służącymi do wykrywania sprzętu szpiegowskiego, a ich pracownicy doświadczeniem pozwalającym zapobiec kradzieży technologii i tajemnic firmowych, wyciekowi informacji personalnych, kopiowaniu baz danych oraz utracie prywatności.
Do wskazanej grupy usług zaliczamy:
- wykrywanie podsłuchów radiowych, cyfrowych, analogowych
- wykrywanie podsłuchów w telefonie komórkowym/stacjonarnym
- wykrywanie podsłuchów i lokalizatorów GPS w samochodzie
- wykrywanie ukrytych kamer
- wykrywanie zakamuflowanych dyktafonów
- wykrywanie programów szpiegowskich na telefonie i komputerze
- antypodsłuchowe zabezpieczenia spotkań i pomieszczeń.
Cena:
- w pojazdach: 1.500 zł
- w urządzeniach: 1.500 zł
- w pomieszczeniach: od 40 zł/m2

6. STALKING:
Stalkingiem  nazywamy złośliwe, obsesyjne uprzykrzanie się komuś w taki sposób, że zagraża to poczuciu jego bezpieczeństwa. Nieodzownie wiąże się z agresją (w sferze psychicznej lub fizycznej), przemocą lub wszelkimi objawami psychicznego znęcania się, co zagraża życiu i zdrowiu ofiary. Nękanie to może polegać również na rozpowszechnianiu prywatnych lub nieprawdziwych informacji, naruszających dobre imię osoby pokrzywdzonej. Osoby dotknięte wspomnianym procederem są zagubione i nie wiedzą w jaki sposób poradzić sobie z tym specyficznym rodzajem przestępstwa.
Pracownicy biura detektywistycznego pomogą ofierze w zdobyciu oraz zabezpieczeniu dowodów dokonanego przestępstwa, uczulą na właściwe reagowanie na zachowanie stalkera, a w uzasadnionych przypadkach zapewnią ofierze profesjonalną pomoc psychologiczną oraz ochronę osobistą.
Cena: od 4000 zł

7. USTALENIA MAJĄTKOWE:
Egzekwowanie należności od dłużnika prawie nigdy nie jest sprawą prostą. Windykację w znacznym stopniu ułatwia dokładne sprawdzenie jego sytuacji majątkowej. Działania detektywistyczne ukierunkowane na pozyskiwanie informacji o majątku, w tym dochodach, ruchomościach oraz nieruchomościach, wierzytelnościach, kontach bankowych, kontrahentach i partnerach biznesowych, pozwalają dostarczyć klientowi będącemu wierzycielem wiarygodnych informacji o dłużniku. Wygrana sprawa sądowa nie gwarantuje odzyskania pieniędzy, jednak rzetelne informacje zdobyte przez prywatnego detektywa oraz wnikliwa analiza sytuacji majątkowej dłużnika, pozwalają na egzekwowanie należności.
Cena: od 4.000 zł

8. INNE:
Ustalenie miejsca pracy wskazanej osoby – 1.300 zł
Ustalenie miejsca zameldowania – 1.200 zł
Ustalenie miejsca pobytu osoby – od 2.500 zł
Skuteczne doręczenie korespondencji – 1.500 zł
Ustalenie sprawców tworzenia i wysyłania donosów - 10.000 zł

OFERTA DLA FIRM:
1. WYWIAD GOSPODARCZY:
W świecie biznesu od lat wiadomo, że  najcenniejszym towarem jest wiedza. Informacje na temat działań konkurencji oraz dane pozwalające na weryfikację wiarygodności i rzetelności klientów jak również partnerów biznesowych, są kluczem do bezpiecznego i odpowiedzialnego prowadzenia działalności. Nic więc dziwnego, że wiele przedsiębiorstw decyduje się na współpracę z biurami detektywistycznymi. Prywatni detektywi w ramach szerokorozumianych wywiadów gospodarczych na zlecenie swoich klientów zbierają informacje nie tylko na temat stanu finansowego i majątkowego kontrahentów, ale i opinii w środowisku czy rzetelności w kontaktach biznesowych. To klient decyduje jakich informacji potrzebuje, a biura detektywistyczne dysponują metodami i środkami niezbędnymi do realizacji nawet najbardziej skomplikowanych zleceń.
Cena: Od 8.000 zł

2. WYWIAD PERSONALNY:
Bezpośrednio związany z wywiadem gospodarczym jest wywiad personalny. Praca detektywa skupia się tu nie na przedsiębiorstwach, lecz na osobach pełniących w nich określone funkcje, a także osobach będących potencjalnymi współpracownikami klienta. Kim są osoby, z którymi planujemy rozpocząć współpracę? Jakie są ich mocne i słabe strony? Jakim dysponują majątkiem? Jaką mają historię zatrudnienia? Czy mają nałogi? Katalog pytań jest otwarty, a uzyskaniem odpowiedzi na każde z nich zajmują się agencje detektywistyczne w ramach wywiadu personalnego. Uzyskana wiedza pozwala klientowi określić, na ile przyszły partner biznesowy jest wiarygodnym współpracownikiem.
Cena: Od 3.000 zł

3. WYWIAD WINDYKACYJNY:
Podobnie jak w przypadku oferty dotyczącej ustaleń majątku dla osób prywatnych, działania prywatnych detektywów w ramach wywiadów windykacyjnych wykonywanych dla firm, skupiają się na zbieraniu i dostarczaniu klientowi strategicznych informacji, niezbędnych do przygotowania skutecznego planu windykacji.  Niezwykłą wartość mają wszelkie informacje na temat mienia (ruchomości i nieruchomości) należącego do dłużnika, źródeł przychodów, wierzytelności, posiadanych rachunków bankowych, a także majątku, którego dłużnik wyzbył się celem uniknięcia windykacji. Biura detektywistyczne zapewniają kompleksową pomoc swoich pracowników w działaniach ukierunkowanych na odzyskanie należności.
Cena: Od 4.000 zł

4. NIEUCZCIWA KONKURENCJA:
Konkurencja na współczesnym rynku pracy jest ogromna, a walczący o jak najwyższą pozycję przedsiębiorcy często uciekają się do nieuczciwych działań. Niewytłumaczalne pogorszenie pozycji na rynku, szybki spadek zainteresowania oferowanymi usługami, zrywanie współpracy przez istniejących i brak zainteresowania ze strony potencjalnych kontrahentów, czy w końcu znaczący spadek zysków, to tylko niektóre symptomy świadczące o padnięciu ofiarą nieuczciwej konkurencji. Praktyki nieuczciwej konkurencji są niezgodne z prawem, lecz mimo, że dają podstawy do wszczęcia postępowania sądowego, są niezwykle trudne do udowodnienia. Niestety, efektywność pracy organów ścigania na opisanej płaszczyźnie jest niska, dlatego często jedynym ratunkiem dla poszkodowanego przedsiębiorcy są agencje detektywistyczne. Działania operacyjne takie jak zakup kontrolowany, niejawne rejestrowanie materiałów audio/wideo czy nawet praca pod przykrywką, to tylko niektóre z narzędzi, pozwalających detektywom na zebranie informacji pozwalających pozbyć się klientowi będącemu przedsiębiorcą kłopotów.
Cena: Od 3.000 zł

5. WERYFIKACJA PRACOWNIKÓW:
Nie ulega wątpliwości, że wizytówką każdej firmy są jej pracownicy, dlatego już od samego początku rekrutacji należy zadbać o skompletowanie zdolnej, oddanej i wysoko wykwalifikowanej kadry pracowniczej. Najmniejszy błąd popełniony na etapie rekrutacji, może nieść za sobą daleko idące negatywne skutki, począwszy od nieefektywnego wywiązywania się z obowiązków służbowych, poprzez wyciek strategicznych informacji, a skończywszy na spadku aktywów i utracie stabilności finansowej całego przedsiębiorstwa. Niejednokrotnie zdarza się, że kompetencje wyszczególnione przez kandydata w CV, rozmijają się z jego predyspozycjami w rzeczywistości, co niesie za sobą duże ryzyko nielojalności i nieuczciwości pracowniczej w przyszłości. Jak uniknąć ryzyka? Na zlecenie klienta agencje detektywistyczne dokonują dokładnego prześwietlenia kandydata na pracownika. Ustaleniom podlegają dane na temat poprzedniego zatrudnienia, pełnionych funkcji, odbytych szkoleń, a także dane dot. procesu edukacji, zadłużeń czy nawet przeszłości kryminalnej. Nie bez znaczenia pozostaje również weryfikacja kontaktów z konkurencją oraz jej pracownikami.   Nawiązując kontakty z byłymi współpracownikami kandydata, detektyw jest w stanie ustalić jego stosunek do pracy, współpracowników, a także rzeczywiste powody zerwania poprzedniego stosunku służbowego.  Agencje detektywistyczne dokonują również weryfikacji prawidłowego wywiązywania się z obowiązków przez już zatrudnionych pracowników. Powyższe działanie pozwala uniknąć wydatków związanych z przebywaniem pracowników na „lewych” L4,  użytkowaniem firmowego sprzętu w celach prywatnych lub ochronić przedsiębiorstwo przed innym niechcianym działaniem.
Cena: 2.000 zł – 6.000 zł

6. AUDYT BEZPIECZEŃSTWA:
Do najbardziej cenionych i pożądanych przez przedsiębiorców towarów bez wątpienia należy informacja.  Posiadanie informacji na temat planów i sposobów działań przeciwników biznesowych, posiadanych przez  nich technologii, kierunków rozwoju ich firm i  innych danych związanych z prowadzoną działalnością, pozwala nie tylko konkurować, ale i wyprzeć konkurencyjną firmę z rynku. Niektóre z nich zdobyć można w sposób legalny posiłkując się ogólnie dostępnymi źródłami, jednakże te najcenniejsze, najdroższe i najbardziej pożądane informacje pozostają niejawne. Powodem utraty wrażliwych informacji mogą być procedery przestępcze, ale i niefrasobliwość i brak wiedzy pracowników.  Jednym z najskuteczniejszych sposobów uniknięcia konsekwencji związanych z wyciekiem informacji jest skorzystanie z usług agencji detektywistycznej. Działania agencji ukierunkowane są na zidentyfikowanie i wskazanie klientowi „słabych ogniw”, powodujących wyciek informacji, a następnie pomoc w wprowadzeniu zmian, uniemożliwiających  dalszą ich utratę.  Ponadto agencje detektywistyczne dysponują sprzętem technicznym oraz metodami operacyjnymi, uniemożliwiającymi wyciek informacji przy spotkaniach biznesowych, konferencjach, negocjacjach, organizowanych zarówno w siedzibie firmy, jak i poza nią.
Cena: od 5.000 zł/dzień

7. WYŁUDZENIA ODSZKODOWAŃ:
Mimo wysokiej kary jaką przewiduje kodeks karny za przestępstwo związane z wyłudzaniem odszkodowań, osób trudniących się z wspomnianym procederem nie brakuje, a ich działania każdego dnia narażają Towarzystwa Ubezpieczeniowe na wielomilionowe straty. Powyższe wynika z ułomności działania organów ścigania na wskazanej płaszczyźnie. Agencje detektywistyczne oferują pomoc kierowaną do Towarzystw Ubezpieczeniowych, polegającą na prowadzeniu swoistych śledztw, w przypadku podejrzeń wyłudzenia odszkodowań z tytułu szkód komunikacyjnych, majątkowych lub zdrowotnych. Prywatni detektywi działający na zlecenie swojego klienta, udają się na miejsca zdarzeń dokonując oględzin miejsc, rzeczy, wykonując dokumentację fotograficzną, rozpytują świadków zdarzeń. Następnie po zebraniu pełnego materiału dowodowego dokonują jego analizy, a w przypadku potwierdzenia próby wyłudzenia odszkodowania, występują również w roli świadka w postępowaniu sądowym.
Cena: od 1.500 zł/dzień

Wymienione usługi stanowią jedynie niewielki procent świadczeń oferowanych przez agencje detektywistyczne. Ich katalog jest otwarty, a warunkują go potrzeby wynikające z charakteru przyjętego zlecenia.