Całkowity koszt szkolenia wynosi 1000zł.

Cena szkolenia obejmuje:

→ Udział w zajęciach
→ Uzyskanie zaświadczenia potwierdzającego ukończenie szkolenia
→ Uzyskanie wzorów dokumentów wymaganych od kandydata na detektywa
→ Pomoc przy załatwianiu formalności